De cultuur van middeleeuws Europa

Uitgeverij: Wereldbibliotheek
Uitvoering: Gebonden
Taal: Nederlands
Aantal Pagina's: 494
Afmetingen: 140x210x40
Verschijningsdatum: Januari 1996
EAN: 9789028415218

Omschrijving

De cultuur van middeleeuws Europa geeft een meesterlijk beeld van de middeleeuwse samenleving, met de schrijnende contrasten tussen de harde dagelijkse werkelijkheid en de meest verheven idealen. Een onmisbaar standaardwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in de Europese cultuurgeschiedenis.

“In de nudedeleeuwen het de voorrnaamste basis van onze beschaving Zowel onse nuerosen als onze verworvenheden vinden daar hun oorsprong, Dat is een van de redenen voor mjn mnteresse in de geschredenis van de middeleeuwse mentaliteit. Le Gotl's visie op de middeleeuwen is die var een dynanische samenleving die voortdurend op alle tronten in expansie rs. Hij vat cultuur op in de breedste zin: alles wat de mens droomt. denkt en doet. Waar lag de grens tussen droom en realiteit? Tussen het profane en het heilige? Tussen wonder en werkelijkheid? Hoe beleetde men licht en kleur, schoonheid en kracht? Zijn blik reikt van Scandinavie tot de Middellandse Zee, van de Russische steppen tot het Keltische Ierland.

De cultuur van middeleeuws Europa bestaat uit twee delen. In deel 1 geeft Le Goff een compact en kernachtig overzicht van de belangrijkste historische ontwikkelingen vanaf het einde van het Romeinse Rijk tot de Renaissance. In deel II gaat hij dieper in op de betekenis van een aantal essentiele onderwerpen als:

* de invloed van de kloosters als geisoleerde eilanden van beschaving * de rol van steden en vorstenhoven * de beleving van natuur en wereld * de opvattingen over dood en hiernamaals, duivel en ketterij * de angst voor de antichrist * het verlangen naar een ‘gouden tijdperk’ en de vlucht uit de wereld.

De cultuur van middeleeuws Europa geeft een meesterlijk beeld van de middeleeuwse samenleving, met de schrijnende contrasten tussen de harde dagelijkse werkelijkheid en de meest verheven idealen. Een onmisbaar standaardwerk voor iedereen die geinteresseerd is in de Europese cultuurgeschiedenis.